Posts

We zijn Binckies: maar wat houdt dat eigenlijk in (Joelle)?

Image
Sir Ken Robinson zei: "onderwijs is een geavanceerd menselijk proces, geen onpersoonlijk productiesysteem" (2015). We weten dat het complexe structuren, dialogen over leren en duidelijke organisatiestrategieën vereist.  Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke pedagogische visie is een essentiële strategie in dit 'menselijke proces'; een voortdurende reis van luisteren, denken, uitproberen en reflecteren in plaats van een 'reproduceren' en 'doen'. Tijdens een bijeenkomst met medewerkers die met de jongste kinderen in het kindcentrum werken, hebben we elkaar beter leren kennen en nagedacht over hoe we onderzoekend leren willen ontwikkelen. Het is mooi dat iedereen verschillende ideeën binnenbrengt vanuit eerdere ervaringen, opleidingen en andere werkplekken. Het ontwikkelen van een gedeelde, speelse pedagogie is een proces dat erkent dat de sterke punten van het team voortkomen uit de gaven en perspectieven van de individuen, waar "diversiteit o
Image
  Het kindcentrum in de wijk, de wijk in het kindcentrum     Ons kindcentrum is een plek zijn waar kinderen met elkaar vaardigheden en houdingen leren om te groeien en te ontwikkelen . We willen dat elk kind gedijt en zo kan bijdragen aan een mooiere wereld.     Kinderen van alle leeftijden dragen op hun eigen manier bij: een baby, peuter of twaalf jarige. Het zijn allemaal personen die het leren en samenzijn in ons kindcentrum beïnvloeden . Hiervoor luisteren we goed naar kinderen: hun gezichtsuitdrukkingen, hun lichaamstaal, hun interesses, hun ideeën, hun theorieën en meningen.      Het luisteren naar kinderen en het betrekken van kinderen in beslissingen die hen aangaan betekent niet dat we altijd doen wat kinderen willen… I ntegendeel: het gaat juist om de dialoog tussen verschillende ideeën en de manier waarop we compromissen kunnen sluiten. Zo ervaren kinderen eigenaarschap en burgerschap en leren zij de rechten en verantwoordelijkheden die verwant zijn aan deze waarden.  
Image
Onderzoekend leren met baby’s en peuters   Het kindcentrum staat voor  één gedeelde visie op leren. Hoe ziet ontdekken, onderzoeken en maken er dan uit bij de jongste kinderen in het kindcentrum? Deze vragen zijn we samen vorm aan het geven door het voeren van gesprekken, het lezen en bespreken van verschillende van bronnen en het bezoeken van andere locaties waar op deze manier gewerkt wordt.   We nemen de tijd om goed te kijken en te luisteren en zijn geïnteresseerd in het spel van kinderen. Domein medewerkers observeren op al die verschillende plekken waar kinderen met materialen hun spel maken: op het dek, in de zandbak of bij de blokken. Door zorgvuldig naar het spel te kijken, krijgen we zicht op hoe leerruimtes en materialen en de ideeën van het kind het spel vormen.  Het zorgvuldig observeren en documenteren betekent veel; we zien hoe rijk spel ontstaat en wat wij als volwassenen kunnen betekenen bij het kiezen en maken van rijke spelomgevingen Een van de jongste kinderen is ge

De Rol van de Leerkracht in Onderzoekend Leren

Image
De Rol van de Leerkracht in Onderzoekend Leren   Amber,  één  van onze collega’s, is al een tijdje een onderzoek aan het doen naar de rol van de leerkracht binnen onderzoekend leren. Hoe kijkt de IB PYP eigenlijk naar de rol van de leerkracht, wat wordt er verwacht en hoe verhoudt zich dat ‘directe instructie’?   Afgelopen dinsdag bracht Amber het team op de hoogte van haar bevindingen tot nu toe.   Amber deelde dat met ons dat medewerkers: ·         open vragen stellen ·        verbanden inzichtelijk maken voor en met kinderen d.m.v. reflectie ·         verwondering stimuleren ·         eigenaarschap bevorderen ·        een onderzoekende houding in kinderen aanmoedigen   Vaak worden directe instructie en onderzoeken leren tegenover elkaar gezet, Amber concludeerde dat erbinnen onderzoekend leren ook ruimte is voor instructie. Leerkrachten denken dan goed na wie op welk moment welke instructie nodig heeft en werken met kleine groepen.   Tijdens haar onderzoek kwam Amber ‘denkroutines’
Image
  Onze Eerste ‘Unit of Inquiry’   Het IB PYP onderwijs werkt met ‘units’ waarmee het onderzoek van de kinderen gepland wordt.    Hoe werkt dat plannen van een unit eigenlijk? Waar begin je, waar moet je op letten en hoe ga je verder?   Hoe borgen we de inbreng van de kinderen in het proces?   Allerlei vragen die we door samen werken proberen te beantwoorden. Dit is een proces dat door de tijd heen steeds meer verdieping zal brengen (en ook weer nieuwe vragen zal oproepen).   Wat weten we al over het plannings proces van de PYP? Een unit begint met een centraal idee dat een ruim scala aan mogelijkheden oplevert om te ontdekken, te onderzoeken en te maken.          De kinderen in domein 2 (kleuters) leren dat ze 'zichzelf leren kennen door de relaties die ze ontwikkelen met anderen en de omgeving'. De concepten die we hieraan koppelen zijn: vorm (wat is het?), functie (hoe werkt het?) en verband (hoe staat het met elkaar in verband?) Vanuit het centrale idee bedenken we onderzoek